#1 2020-09-14 02:20:23

SimonePell
Member
From: Netherlands, Ede
Registered: 2020-09-14
Posts: 1

Aquell alumne que superi el PFI amb una nota de 8 o més

Programes de Formació i Inserció

OFERTA FORMATIVA – Educem  FORMACIÓ D’ ADULT S  PFI                                        PFI   2019-05-02T08:29:36+02:00         PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI.
Amb aquest curs pots aconseguir la titulació de: – Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis  admin istratius generals.

– Auxiliar en muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA.
Els PFI s’adrecen als joves de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació  secundària  obligatòria.
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i  professional  que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu especialment en la formació professional específica de grau mitjà.
Aquell alumne que superi el PFI amb una nota de 8 o més, podrà accedir a un CFGM sense necessitat de realitzar la prova d’accés.
També donem l’opció, als joves que ho desitgin, .

De fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO

CONTINGUTS.
Mòdul A As signature s específiques de la professió :  Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.
Components d’un equip microinformàtic.
Manteniment d’un equip microinformàtic.
Programari base.

Recursos a la xarxa local i a Internet

Projecte Integrat.
Formació en centres  de treball .
El mòdul A inclou pràctiques en empresa de 200 hores de duració.
Mòdul A As signature s específiques de la professió :  Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Tècniques  admin istratives bàsiques d’oficina.
Operacions bàsiques de comunicació.
Reproducció i arxiu.
Enregistrament de dades.
Tractament de dades, textos i  documentació .
Projecte Integrat.
Formació en centres  de treball .
El mòdul A inclou pràctiques en empresa de 200 hores de duració.

Mòdul B  Assignatures comunes:    DRP – Mòdul: Desenvolupament i recursos personals
CES – Mòdul: Coneixement de l’entorn social i professional
MB3 – Mòdul: Aprenentatges instrumentals bàsics

COM – Crèdit: Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana.
MAT – Crèdit: Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana.

TIC – Crèdit: Tecnologies de la informació i de la comunicació

Offline

Basketball Star Slot

Board footer

Powered by FluxBB